Link nghe:

Nguồn: Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù (sachnoionline.com)
Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp
NXB Văn Trẻ ấn hành
Diễn đọc: Trọng Thanh

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

2 Replies to “01. Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp – Tướng Về Hưu”

  1. Những truyện này của Nguyễn Huy Thiệp là thuộc thể loại "truyện dài" không phải thể loại "truyện ngắn"!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *