Link nghe:

Nguồn: Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù (sachnoionline.com)
Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp
NXB Văn Trẻ ấn hành
Diễn đọc: Trọng Thanh

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment