#1 Excel – Hướng dẫn vẽ biểu đồ hình cột, có tiêu đề đầy đủ
– Thêm tiêu đề cho biểu đồ hình cột
– Thêm sản lượng cho biểu đồ
– Định dạng hình biểu đồ cho đẹp hơn
– Thể hiển đơn vị tính

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

9 Replies to “#1 Excel – Hướng dẫn vẽ biểu đồ hình cột, có tiêu đề đầy đủ”

  1. chỉnh kick thước biểu đồ https://www.tuhocexcel.net/2019/05/tao-bieu-o-cot-co-tuy-bien-chieu-dai-va.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *