Trung Hoa Thập Đại Danh Khúc gồm 10 ca khúc hay nhất:

00:00 Cao sơn Lưu Thủy (高山流水).
06:00 Quảng Lăng Tán (广陵散).
Mai Hoa Tam Lộng (梅花三弄).
Hồ Gia Thập Bát Phách (胡茄十八拍).
Thập Diện Mai Phục (十面埋伏).
Ngư Tiều Vấn Đáp (渔樵问答).
Bình Sa Lạc Nhạn (平沙落雁).
Tịch Dương Tiêu Cổ (夕阳箫鼓).
Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪).
Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月).

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

12 Replies to “10 bài cổ nhạc hay nhất Trung Hoa || Nhạc hòa tấu Trung Hoa”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *