Đôi 3 điều từ lều báo nhà Sake (nhóm 5) về bệnh nghiện công nghệ với sự dẫn dắt của phóng viên nhà nghề 3N1Y :))))) Cameramen: Tuyết Mai Vietsub: Thuý.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *