Cách mà người ta xác định tuổi của một mẫu vật
Công thức giải nhanh
U238 phân rã thành Pb206 với chu kỳ bán rã 4,47.109 nam . Môt khối đá chứa 93,94.10¬¬-5 kg U và 4,27.10-5 kg Pb. Giả sử khối đá lúc đầu hoàn toàn nguyên chất chỉ có U238.Tuổi của khối đá là:
A.5,28.106(năm) B.3,64.108(năm)
C.3,32.108(năm) D.6,04.109(năm)

face:
g+:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

37 Replies to “12 xác đinh tuổi của mẫu vật.Công thức giải nhanh”

  1. Công thức giải xác định tuổi của mỗi vật này có chính xác không bạn đã lâu rồi mình không có thời gian qua lại với nhau YouTube Nó sẽ tự đánh spam vậy hãy đến với nhau thường xuyên bn a

Leave a Comment