15 mins Moring rain music for meditation.
Nhạc nghe thích hợp để ngồi thiền. Hãy tập trung vào những âm thanh.
photo form Nikolay Zakharov

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment