-Đường sắt :Hà Nội -Lào Cai
-Thực hiện bởi :CLB đường sắt Việt Nam
-Thời gian :7h50′

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

Leave a Comment