Giúp các em biết cách giải 2 bài toán khó lớp 5 Bồi dưỡng học sinh giỏi dạng toán tìm thành phần phép cộng khi biết các lần tổng của chúng
– Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất :
_Liên hệ với tieuhocvn_
🔰Dạy và Học Tiếng Anh Phổ thông Tiểu học:
🔰Facebook :
🔰Twitter:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

15 Replies to “2 Bài toán Khó Lớp 5 Học sinh giỏi Tìm thành phần phép cộng khi biết số lần tống của nó”

  1. Khó quá 😨😱😵mà mai đi học cô kiểm tra huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu😨😨😨😨😨😨😨😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😵😵😵😵😵😵😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😿😿😿😿😿😿😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😿😭😿😿😭😭😿😿😭

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *