20190910 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan公視越南語新聞

20190910 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan公視越南語新聞1- Philippines xuất hiện trường hợp đầu tiên về dịch tả lợn châu Phi, vì vậy kể từ ngày 10-9, nếu du khách từ Philippines vi phạm quy định mang chế…

Từ khóa liên quan: video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

No Responses

Write a response