Người ta đồn nhiều về Mật ước Thành Đô 1990 và thái độ của Hà Nội cho thấy họ sợ há miệng mắc quai. Với tình trạng đu dây và không thành thật…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *