30 lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp bạn sống hạnh phúc hơn
——————
Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Những lời dạy của thầy đầy tính chiêm nghiệm, rất thiết thực với đời.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh dành thời gian cả cuộc đời mình cho Phật giáo, với mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người. Hãy cùng đọc những lời thầy dạy để khiến bạn sống hạnh phúc hơn:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “30 lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp bạn sống hạnh phúc hơn”

Leave a Comment