* 30 Tháng 4 Phải Nghe Nhạc Này | Nhạc Đỏ Cách Mạng Bốc Lửa Hay Nhất 2018 | Nhạc Chế Bùi Thành Công
* Viết lời & Trình bày: Bùi Thành Công – Beat : Mai Thảo
* Facebook :

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

15 Replies to “30 Tháng 4 Phải Nghe Nhạc Này | Nhạc Đỏ Cách Mạng Bốc Lửa Hay Nhất 2018 | Nhạc Chế Bùi Thành Công”

  1. Ngày lễ vui vẻ hạnh phúc nha đại gia đình ! chúc nhac bùi thành công ngày càng thành công hơn và sự nghiệp cũng vậy….!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *