1. Mở file BuoiHoc5b.dwg có sẵn trong file tải về ở phần ghi chú của khoá học (playlist)
2. (0.00-0.20)  Chuyển sang Layout2 bằng cách bấm mouse vào nó  Bấm phải mouse tại vị trí Layout2  chọn New layout  Chuyển sang Layout3  Xóa bỏ viewport mặc định trong Layout3 (nếu có)
3. (0.21-0.52)  Bấm phải mouse vào Layout3  Chọn Printer/Plotter/Name = pdfFactory Pro (hoặc một máy in hỗ trợ PDF nào đó)  Chọn Paper size = A3  Chọn Plot area/ What to plot = Layout  Chọn Scale=1:1  chọn 1 mm = 1 unit  Chọn Landscape trong Drawing orientation  Bấm OK  Bấm Close
4. (0.53-1.16)  Gọi lệnh Rectang (REC)  Vẽ hình chữ nhật (lớn nhất có thể) nằm trong vùng in được (vùng hình chữ nhật có nét khuất) của Layout
5. (1.16-1.41)  Chọn hình chữ nhật vừa vẽ  Gọi lệnh Explode (X)  Hình chữ nhật bị chia thành 4 đoạn thẳng
6. (1.42-2.00) Gọi lệnh Offset (O)Tiến hành Offset cạnh dưới của hình chữ nhật lên phía trên một khoảng là 20
7. (2.01-2.15)  Gọi lệnh Divide (DIV)  Chọn đoạn thẳng vừa offset  Nhập 5
8. (2.16-2.41)  Gọi lệnh Line (L)  Bấm Shift + nút phải mouse  Chọn Osnap Settings  Đánh dấu một số kiểu bắt điểm hay sử dụng trong đó có kiểu Node  Di chuyển mouse dọc theo đường vừa Offset  Khi thấy ký hiệu bắt điểm chuyển sang hình tượng kiểu Node (hình hoa thị) thì bắt vào điểm đó  Kẻ vuông góc xuống dưới
9. (2.42-3.0)  Vẽ tiếp 3 đoạn thẳng còn lại  Tạo thành hình cơ bản của khung tên gồm 5 phần
10. (3.01-3.21)  Vẽ đoạn thẳng chia đôi phần khung tên thứ 1 theo phương ngang
11. (3.22-4.19)  Gọi lệnh Text Style (ST)  Tạo kiểu chữ mới có Style name = KhungTen; Font name = Times New Roman; Height = 0  Bấm Set Current  Bấm Close
12. (4.20-5.18)  Gọi lệnh DText (DT) Nhập J  Chọn Middle  Bắt điểm vào vị trí giữa của đoạn thẳng chia đôi  Nhập 2  Nhập nội dung theo mẫu khung tên (đã cấp từ buổi học trước)  Bấm Enter 2 lần để kết thúc lệnh DText
13. (5.19-5.25)  Hiệu chỉnh vị trí dòng chữ (cần bật chế độ trực giao khi di chuyển dòng chữ)
14. (5.26-7.15)  Tạo thêm các dòng chữ khác bằng lệnh Copy (CO) Bấm đúp mouse để sửa nội dung
15. (5.16-8.25)  Tạo nội dung cho phần thứ 2 của khung tên theo cách tương tự bằng lệnh Dtext (với tùy chọn J/Middle và nhập chiều cao chữ) (Chú ý chiều cao chữ của 2 dòng chữ trong phần khung tên này lần lượt là 3 và 5)
16. (8.26-8.33)  Gọi lệnh Divide (DIV)  Chọn đoạn thẳng ngăn giữa phần 2 và phần 3 của khung tên  Nhập 3
17. (8.34-8.42)  Kẻ 3 đường thẳng nằm ngang trong phần thứ 3 của khung tên tương ứng với 2 điểm Node vừa được tạo ra
18. (8.43-8.48)  Gọi lệnh Divide (DIV)  Chọn đoạn thẳng nằm ngang vừa vẽ trong phần 3 của khung tên  Nhập 4
19. (8.49-9.03)  Vẽ 3 đoạn thẳng chia phần khung tên này thành 3 phần (để viết: chức danh, họ tên, chữ ký)
20. (9.04-9.46)  Gọi lệnh DText (DT) Nhập J  Chọn ML  Bắt điểm vào một vị trí trong khung chức danh  Nhập 2 (chiều cao chữ)  Nhập nội dung theo mẫu
21. (9.47-9.51)  Hiệu chỉnh vị trí dòng chữ này sao cho nằm giữa theo chiều đứng và nằm gần về bên trái của ô
22. (9.52-10.57)  Copy và hiệu chỉnh để tạo thêm các dòng chữ khác theo mẫu (chú ý bật chế độ trực giao)
23. (11.0-12.11)  Gọi lệnh DText (DT) (với tùy chọn J/Middle và nhập chiều cao chữ) để tạo nội dung cho phần thứ 4 của khung tên (chiều cao chữ là 2)
24. (12.11-12.50)  Gọi lệnh Line (L)  bắt điểm giữa và vuông góc để vẽ phần chia ô cho phần 5 của khung tên (theo mẫu)
25. (12.51-15.16)  Gọi lệnh với các tùy chọn như phần trước để tạo nội dung
26. (15.17-15.43)  Chọn tên hạng mục  Gọi lệnh Properties (PR)  Đặt Height=3  Đóng cửa sổ Properties  Bấm ESC  Bấm đúp vào dòng chữ  Nhập nội dung mới: “TƯỜNG CHẮN – CỐNG TRÒN”
27. (16.10-16.56)  Gọi lệnh Filter (FI)  Trong mục Select Filter chọn Text  Bấm Add to List  Bấm Apply  Nhập ALL  Bấm chọn màu Green trong Color Control  Bấm ESC

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment