VTC14 | 41 NGƯỜI CHẾT DO TAI NẠN GIAO THÔNG SAU 2 NGÀY NGHỈ LỄ
Theo thống kê từ phía Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, chỉ sau 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước đã có 41 người chết do tai nạn giao thông, tình hình giao thông tại nhiều địa phương vẫn diễn biến rất phức tạp trong ngày hôm nay 1/9.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *