Chủ đề: Thưởng thức ẩm thực Trung Hoa. Sau khi học xong các bạn có thể dùng để đàm thoại vài câu trong nhà hàng bằng tiếng Trung. Học tiếng phổ thông…

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Ẩm Thực: https://dahek.net/category/am-thuc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *