Do Nhạc Sỹ Quốc Trí U80 hòa âm, thu âm live và đánh guitar.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

Leave a Comment