Add-in AccHelper được xây dựng theo chuẩn XLL Add-in trong Excel cung cấp hàm đọc số thành chữ tiếng Việt và Anh với các hàm VND, USD. Đọc chính xác và tốc độ xử lý rất nhanh. Add-in là sản phẩm miễn phí của Công ty cổ phần BLUESOFTS, tác giả Nguyễn Duy Tuân.
(*) DOwnload:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

24 Replies to “Add-in đọc số thành chữ trong Excel Acchelper (Accounting Helper) | Hướng dẫn cài đặt”

  1. từ số diện tích trong excel thành chữ diện tích làm như thế nào vậy a e dg cần gấp 0914105950. cam ơn a

  2. Đã có phiên bản Bluesofts AccHelper trên GoogleSheets nhé

    https://www.youtube.com/watch?v=JQbkV3URMSU

  3. Nếu như muốn nối chữ: Bằng tiền: số tiền bằng chữ trong một ô excel thì nối bằng hàm gì các bạn nhỉ??

  4. Bạn chỉ giúp mình trong trường hợp chuyển số thành chữ nhưng không phải là tiền. Vd: 48 thì chuyển thành bốn mươi tám.

  5. Em chào Anh Duy Tuân! Cám ơn phần mềm Anh đã viết rất nhiều, rất hữu ích. Em đã cài đặt và sử dụng AccHelper V3.0.0 cho office 2010 64bit. Tuy nhiên, khi em setup tùy chọn để chuyển "ngàn" thành "nghìn" và bỏ dấu "." cuối câu thì ứng dụng đã chuyển, nhưng trong bảng excel lại không thay đổi gì thì em phải làm sao ạ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *