Album: Những khúc ca xuân

01. Mừng nắng xuân về – Huỳnh Anh (thơ Thanh Sơn) – Thái Châu
02. Đón xuân – Phạm Đình Chương – Thanh Lan
03. Xuân và tuổi trẻ – La Hối & Thế Lữ – Thanh Thúy
04. Cánh thiệp đầu xuân – Minh Kỳ & Lê Dinh – Thái Châu
05. Gái xuân – Từ Vũ (thơ Nguyễn Bính) – Lan Ngọc
06. Mộng chiều xuân – Ngọc Bích – Lê Dung
07. Mùa xuân đến rồi đấy – Trần Chung – Trọng Tấn
08. Bến xuân – Văn Cao – Cao Minh
09. Mùa xuân làng lúa làng hoa – Ngọc Khuê – Thanh Hương
10. Tình ca mùa xuân – Trần Hoàn – Thúy Lan & Phan Huấn

#nhungkhuccaxuan #benxuan #xuanvatuoitre #mongchieuxuan

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment