Album Nó Và Tôi TRƯỜNG VŨ – Nhạc Vàng Hải Ngoại Xưa Bất Hủ
Album Nhạc Vàng Hải Ngoại
Trường Vũ Bolero
Tuấn Vũ Tổng Hợp
Chung Tử Lưu Hải Ngoại
Phượng Hoàng CD Tuyển Chọn

► Đăng Ký Kênh Miễn Phí
Lời bài hát – Sáng tác:
1. Ngày đó xa rồi
2. Vọng gác đêm sương
3. Chuyện tình người đan áo
4. Trăng tàn trên hè phố
5. Lời kẻ đăng trình
6. Nó và tôi
7. Lời tình viết vội
8. Được tin em lấy chồng
9. Ngõ hồn qua đêm
10. Tình bơ vơ
——————-
► Powered by BH Media Corp
Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức!

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Trữ Tình: https://dahek.net/category/nhac-tru-tinh

26 Replies to “Album Nó Và Tôi TRƯỜNG VŨ – Nhạc Vàng Hải Ngoại Xưa Bất Hủ”

  1. 000000ppp000pppp00000000p0000p000000000000000p0000p00p0p000p00p0p0pp0000000ppp00p00p00000pp000000000p00pp0000p0000p000000000000p00p000pp0000000pp0p00)))0p))00000)))0)0))))0)00)0)0)00))p)))00)000000)00)000)0000)00)000000000)000)00)00000000)0)00000p000)00)000p0pp00000pp0ppp)000000000000p0000000)00000p0)0000000000000000000000000000000000p000000000000000000000000000000000p00p00p000000p0ppppp000ppp0p0pp00000000000p000p00000000000000000pp00p00000pp00p0ppppppppppppp000000pppp00p0ppppppp000000p0pppppppp0p0000000000000000p00pp000000000000000000ppppppp0ppp00p0ppp00000p0p00000p00pp0pppppp00pp0000000ppppp0ppppppppp0pp0pppppp0pppppppppp0000pppp0000p00pp0pp00pppp0000000pppp000pp00pppppp0000pppppppp0000pppp00ppp00ppppppp000ppp00pp00ppppppppp0000p00pp000000p000ppppppppppp0000pppp00pppppppppppppppppppp0000p0pppppppppp00000pppp000000000ppppp0pppppp0pppppppppp000p0pppp00000999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 9999999999999 999999999 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999( 99999999999999999999999999999999999I was just 9th 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999thebestif9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999t,Itwa,,I'mgở in withoutanyproblem999Iwasjustthesamething,an havengers 9th itwas999999999999thebest.ritwas999999999999thebest.right9(999999thwas( 9999999th the 9th 9th999((((((((((((9(9((9?99((((?(((9(9(999(9(?((9(9(9((9(99((999(9((9((9(99(9((9(9(99(99?99((9( 999((9(99(9(9?99999((((99((?9(9(((9(9(((99(9((((99999(9((9((((9((99999((9999(9(9999((((((((9

Leave a Comment