Âm nhạc trị liệu là việc sử dụng âm nhạc nhằm mục đích cải thiện sức khỏe và chức năng cơ thể. Trị liệu bằng âm nhạc là một liệu pháp sáng tạo nghệ thuật, bao gồm quá trình mà nhà trị liệu sẽ sử dụng âm nhạc và tất cả các khía cạnh của âm nhạc, như— vật lý, cảm xúc, tinh thần, xã hội, thẩm mỹ và tâm hồn — để giúp khách hàng cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *