Video sản xuất ngày 21 tháng 04 năm 2019
Video hướng dẫn các bạn cách viết các phương trình phản ứng trong bài andehit.
#andehit
#tchhandehit
#h-choandehit

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment