Bài giảng Andehit – Xeton
Môn: Hóa học Cơ bản lớp 11
Thầy Vũ Khắc Ngọc
Tìm hiểu chi tiết:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

20 Replies to “Andehit – Xeton – Lớp 11 – Thầy Vũ Khắc Ngọc – Cơ bản 11”

  1. thầy ơi ở câu viết đồng phân của c8h80 khi thầy chập nhóm ch3 với nhóm CHO thì phải có 2 đồng phân nữa chứ ạ .còn 1 đồng phân anđehit và 1 đồng phân xeton

  2. Em hiện tại đang học lớp 11, em có điều muốn hỏi là thầy dạy hóa ở trường em cho công thức tính số đồng phân của andehit là 2^(n-3).Từ ct đó , thầy hóa em tính số đồng phân andehit C4H8O là 2 đồng phân.Nhưng sao trong bài giảng này thầy lại tính đồng phân anđêhit C4H8O là 4 đồng phân. Thầy có thể giải thích điều này giúp em ko?

Leave a Comment