Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT, Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phát đi công điện ứng phó với ATNĐ mạnh lên thành bão.Do…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment