Cuộc điều tra màu đỏ (tên khác: Chiếc nhẫn tình cờ, tiếng Anh: A Study in Scarlet) là một tiểu thuyết trinh thám của nhà văn người Scotland Arthur Conan Doyle. Tác phẩm được viết năm 1886, là câu chuyện đầu tiên xuất hiện nhân vật Sherlock Holmes và John H. Watson. Tác phẩm này đánh dấu sự ra đời của nhân vật nổi tiếng nhất trong văn học trinh thám Sherlock Holmes. Tác phẩm được xuất bản năm 1887. Đây là một trong 4 tiểu thuyết viết về Sherlock Holmes của Conan Doyle.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “AUDIO BOOK | Sherlock Holmes | Chiếc nhẫn tình cờ | Chương 3: Bí ẩn ở Lauriston Garden”

Leave a Comment