vuonhoatinhyeu#luonggiahuy Lương Gia Huy người gốc miền Trung nhưng được sinh ra tại THái Nguyên . Vào sài gòn lập nghiệp năm 10 tuổi ! Huy đã làm …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *