Đăng ký kênh: Không thể nào có biểu thức 6 + 4 = 4. Nhưng có 3 đáp án để làm biểu thức ĐÚNG bằng cách di chuyển que diêm. Bạn có …

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *