BabyBus sẽ giúp cho các bé
★ biết suy nghĩ độc lập
★ xây dựng sự tự tin trong bé
★ biết lễ phép với người lớn và tôn trọng mọi người xung quanh
★ khám phá thế giới xung quanh của bé

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment