Bác sĩ thông báo vợ đẻ khó, chồng vẫn thản nhiên bảo ‘Nó giả vờ ấy mà’ cho đến khi cánh cửa phòng sinh được mở ra thì…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment