Khó khăn lắm mới mời Bs Live stream á
1 khi bác đã live thì ,máu lắm nghen
Tất cả những nhu cầu về chăm sóc răng , chỉnh hình, trám, trồng implant, cầu răng, răng thuần sứ ..hãy liên hệ Bác Sĩ Minh Minh Tung Bui nha cả nhà
Fone : 0903788847
Địa chỉ :142/6 Phan Văn Trị , p2 Bình ThạnhKhó khăn lắm mới mời Bs Live stream á
1 khi bác đã live thì ,máu lắm nghen
Tất cả những nhu cầu về chăm sóc răng , chỉnh hình, trám, trồng implant, cầu răng, răng thuần sứ ..hãy liên hệ Bác Sĩ Minh Minh Tung Bui nha cả nhà
Fone : 0903788847
Địa chỉ :142/6 Phan Văn Trị , p2 Bình Thạnh

Looking for a Drag Bar & company Sponcors/Investors in Sai Gon
Contact me at Ms Trinh 0903666570
We need to have our own Drag Company and build up special gay talents in VietNam society
I can be a good leader for this project and be great confidant for my dream ..
We need your help
Contact me at Ms Trinh( +84) 0903666570
Face book : Lý Ngọc Băng Trinh
Thanks

#GoFundMe
#DragLoungeCompany
#NUHOANGLIVESTREAM0903666570
#KyNuBangTrinh0903666570
#Transgender
#HostDragShowVietNam
#LGBt
#MakeUpArtirst
#HomeShoppingNewStyle
#GAYHOUSEPROJECT
#VIETNAM

KỲ NỮ BĂNG TRINH,TRANSGENDER,GO FUND ME ,Thế Giới Thứ Ba,Go Fund Me , NỮ HOÀNG LIVE STREAM 0903666570,Host Drag Show Việt Nam,Make Up Artist,Drag queen Việt Nam,Team BĂNG TRINH,TRINH LOUNGE PROJECTS,

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

3 Replies to “bac si tung : 0903788847”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *