Giới thiệu về cách thành lập bản vẽ, vật liệu, dụng cụ vẽ, khung bản vẽ, khung tên, ứng dụng của các nét cơ bản, quy tắc thực hiện đường nét.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

One Reply to “Bài 1: Các tiêu chuẩn để thành lập bản vẽ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *