Nhạc thiền tịnh tâm-Thiền làm đẹp da trị mụn- Kiri meditation
Trong bài tập, có sử dụng các kiến thức về:
– Luật hấp dẫn
– Nội tâm trọn vẹn
– Tâm lực
– Chuyển dịch cân bằng
– Nhân quả
Có thể bạn sẽ chưa quen thuộc với các kiến thức này, tuy nhiên việc luyện tập nó hàng ngày sẽ giúp bạn thấu hiểu sâu sắc hơn về hệ thống lý thuyết đó. Ngoài ra, tại Kiri Holistic Lifestyle cũng có rất nhiều bài giảng về các lý thuyết này, bạn có thể tham khảo rồi bắt đầu luyện tập.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment