Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

20 Replies to “Bài 7: Hướng dẫn giải bài tập excel các hàm Hlookup, vlookup (P1)”

  1. thầy giảng hay nhưng hơi nhanh,thầy cần phân tích vì sao chọ ô ni mà hok phải ô tê,ở đây thầy đọc đê hiểu giải nhanh còn e phải mò ak dùng hàm chi,hàm nào trong hàm nào,ô nào….nói chung là hơi nhanh với e ạ

Leave a Comment