Far away across the ocean, Far beyond the sea’s eastern rim,
Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,
And his name it is Ho Chi Minh.
Ho,Ho, Ho Chi Minh. Ho, Ho, Ho Chi Minh.
Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor
He served his time out on the seven seas
Work and hardship were part of his early education
Exploitation his ABC.
Ho, Ho, Ho Chi Minh. Ho, Ho, Ho Chi Minh.
Miền biển Đông, xa tắp nơi chân trời
Người dân ở đó lầm than đói nghèo
Từ đau thương Người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi
Rọi chiếu tới dân mình
Hồ,Hồ, Hồ Chí Minh! Hồ,Hồ, Hồ Chí Minh!
Vượt trùng sóng người đi khắp phương trời
Luyện tôi ý chí lòng nuôi căm thù
Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc dã man
Giày xéo đất nước mình, giày xéo Đông Dương này, tàn sát bao con người
Từng giờ cháy lửa cách mạng lan tràn
Từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười

Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do điệp trùng đội ngũ lớn lên
Ngày thêm mỗi trưởng thành, một ý chí kết đoàn, bằng chiến công diệt thù
Lòng thành kính toàn dân gọi Cha già
Vì Người đã sống để cho muôn người
Hồ Chí Minh mùa Xuân chứa chan muôn niềm tin
Người từ chân lý sinh ra
Vì thế giới hoà bình Người hiến dâng đời mình

Hồ,Hồ, Hồ Chí Minh! Hồ,Hồ, Hồ Chí Minh

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

3 Replies to “Bài ca Hồ Chí Minh được nghệ sỹ phương tây hát xúc động như thế nào!”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *