Nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến (bút danh: Hoàng Tiến) sinh ngày 27 tháng 8 năm 1956 tại Hà Nội
Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Năm 1983, tốt nghiệp Đại học loại ưu ngành Accordéon tại Nhạc viện Hà Nội. 1998-2001, học Cao học tại Viện Văn hóa dân gian. Từ năm 1983 đến 2002, ông giảng dạy âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chức vụ Phó trưởng khoa Văn hóa quần chúng – Trường Đại học Văn hóa. Hiện ông công tác tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Một số tác phẩm chính: Bài ca sinh viên, Ngựa hồng sang sông, Cháu đi học ở trường mầm non (sách và băng casette), Luận văn Thạc sĩ Những đặc trưng Hò sông Mã, Giáo trình xướng âm tập I(Đại học Văn hóa Hà Nội)
Ngoài ta ông còn viết nhạc cho múa, xiếc…
Diễn xướng dân gian- phương thức trao truyền trong bối cảnh hiện nay- Tổng tập văn hóa dân gian-năm 2011
Công trình NCKH: Giáo dục âm nhạc trong các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện tại Thái Nguyên, Bắc Kạn.2009-2011. Rối nước Thái Bình2011 – 2013 …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment