Bài hát theo tinh thần phật giáo, giúp người nghe tĩnh tâm qua lời ca tiếng hát. Hiểu được phần nào về tinh thần của những vị bồ tát trong kinh diệu pháp liên hoa đi vào đời sống con người giúp cho con người xóa tan những nổi khổ niềm đau trong đời sống nhiều áp lực.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment