Bài hát: Mong ước kỷ niệm xưa
Tác giả: Nguyễn Xuân Phương

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *