Cách giải các bài tập liên quan đến hiệu suất phản ứng – tiết 1 – phần 1 – Ôn luyện Hóa học 8 – Phạm Thị Thúy Ngọc
Hotline : 1900-6933 nhánh 2
page : facebook.com/THCS.Tieuhoc

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “Bài tập hiệu suất phản ứng (tiết 1- phần 1) – Hóa học lớp 8 – cô Phạm Thị Ngọc Thúy – HOCMAI”

  1. Cô ơi cô giúp em bài này với ạ: ĐỐt cháy hết 6,2g P thu được 12,78 điphotphopentaoxit P2O5. Hiệu suất của phản ứng đạt?

  2. Nhiệt phân 55(g) KNO3.Sau phản ứng thu được m(g) KNO2 và V (l) O2 (20 độ C, 1atm). Tính m, V biết hiệu suất tham gia = 50%?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *