English 8
Unit 5 : STUDY HABITS (THÓI QUEN HỌC TẬP)
Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – (unit 5
Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 5 part 1
Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8 _ đáp án
– EXERCISE (Bài tập)
– GRAMMAR (Ngữ pháp)
+ Trạng từ chỉ thể cách
+ Câu tường thuật

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

10 Replies to “Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – Unit 5 – part 1”

  1. Cô ơi các câu có trạng từ thì trạng từ đều đứng sau động từ mà , sao cô giảng là đứng trước

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *