ENGLISH 8
UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB (Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong)
Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – unit 6
Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 6 part 2
Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8 _ đáp án
– EXERCISE (Bài tập)
– GRAMMAR (Ngữ pháp)
+ Thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai (Present simple with future meaning)
+ Danh động từ (Gerund)
+ Động từ khiếm khuyết (Modals)

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

13 Replies to “Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – Unit 6 – part 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *