Giáo viên: Trần Kim Anh
Khóa học: Toán lớp 9 ôn thi lớp 10
Website: Carot.vn

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

11 Replies to “Bài tập tổng hợp về đồ thị hàm số – Toán lớp 9”

 1. Nghe cô giảng giải câu a, tui thấy cô giáo chỉ dạy học sinh cách học tủ chớ không phải dạy học sinh phương pháp vẻ đồ thị và hiểu rõ tọa độ những điểm trên đường thẳng. Lẽ ra cô giáo phải lập ra 1 bảng y phụ thuộc vào x như sau

  X. Y
  -2. -4
  -1. -1
  0. 2
  1. 5
  2. 8

  Từ tọa độ của những điểm trên đường thẳng ta chọn ra tọa độ của 2 điểm bất kì trong bảng trên và nối chúng lại với nhau sẽ cho ta đường thẳng như đề bài muốn

Leave a Comment