Bài toán chia kẹo. Diễn giải dài dòng lại cho học sinh dễ hiểu hơn.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

9 Replies to “Bài toán chia kẹo – Diễn giải dài dòng :)”

  1. Bài 1 Thầy sai rồi ạ. Bài 1 k thể là người chọn kẹo mà phải là kẹo chọn người. Và như vậy có 4 cách.Mong Thầy sửa lại.

  2. EM đọc giải mà ko hiểu , đọc bài của thầy hiểu liền <3 , thầy đưa từ bài đơn giản nhất đến tổng quát hay quá

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *