mục tiêu bài học: Sau bài học này các bạn sẽ biết cách thao tác với văn bản, các kiểu lựa chọn văn bản, gõ tăt, tìm kiếm và thay thế.
Chúc các bạn hoàn thành tốt bài học và nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và share nha.
Thanks

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “BÀI TOÁN CHIA KẸO – QUY HOẠCH ĐỘNG”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *