Xác định nguyên tố hóa học là một trong 3 mảng lý thuyết quan trọng của chương đầu tiên chương trình hóa học lớp 10. Trong bài giảng ngày hôm nay, thầy giáo Phạm Thanh Tùng sẽ cùng các em luyện tập về dạng bài tập này. Các em nhớ tải phiếu bài tập về trước khi xem bài giảng nhé!
Link phiếu bài tập:
Tham gia KHÓA HOÁ HỌC 10 – CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

36 Replies to “Bài toán xác định nguyên tố hóa học – Hóa học 10 – Thầy giáo: Phạm Thanh Tùng”

  1. Thầy ơn ngày Mai thi rồi thầy dạy bài tập nay được ko ntố R có công thức oxit cao nhất với oxi là r2o5 trong hợp chất khí h,r chiếm 82,35% về khối lượng tính khối lượng mol ntử va cho biết r là ngtố nào

  2. ở bài 1 các bạn có thể phân tích ra theo dạng :
    a/b =c/d
    <=> a.d = b.c rồi ta áp dụng vào bài toán là ra kết quả

  3. Theo mình cách để bấm máy tính bài 1 là các bạn bấm như này :
    16.3 chia alpha X +16.3 . 100 alpha calc 60 shift calc bấm dấu = cuối máy nữa là ra ::)

  4. Thầy ơi nếu đề bài cho khối lượng kim loai và khối lượng muối sinh ra chưa có hóa trị thì mình giải sao vậy thầy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *