Nhiều ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng nhờ các tiến bộ khoa học công nghệ dựa trên việc gia tăng kết nối, giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu suất. Sự xuất hiện của người máy, AI, IoT, cùng với lao động tự do dịch chuyển đang định nghĩa lại và thiết kế lại khái niệm “việc làm” theo những phương thức hoàn toàn mới. Sự chuẩn bị học tập ở hiện tại nên như thế nào để đáp ứng yêu cầu “việc làm” trong tương lai?

Diễn giả
Stephan Ulrich – Giám đốc chương trình, International Labour Organization (ILO)

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *