Dt 4,5ha (350×130), đang trồng 1000 cây Bơ 034, 50 cây dừa, 100 cây soài Đài Loan, 400 cây Mít, 3000 cây Nhàu, 1000 cây Tắc (hạnh), 100 cây Ổi Nữ Hoàng,.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *