Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn -Nghiệm thu và bàn giao thiết bị sấy bánh phồng tôm -Đoàn viên trợ lực giảm nghèo -Thu gom phế liệu san sẻ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *