Băng Chuyền tái đông thủy hải sản, thực phẩm và thực phẩm chế biến, rau quả củ… sau khi cấp đông và mạ băng.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment