Gồm các bảng số liệu kỷ thuật có trong SGK nghề Điện dân dụng lớp 11,giúp học sinh trong việc tính toán thiết kế Máy biến áp có trong chương trình…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *