Để giúp các bạn sinh viên tránh được sự mất kiểm soát khi sử dụng các phần mềm dự toán. Ở một chừng mực nào đó, đoạn clip sau sẽ hỗ trợ các bạn hiểu rõ hơn, căn bản hơn khi bước đầu tiếp xúc cơ nghiệp sau này.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

3 Replies to “Bảng Tiên Lượng | Lập Dự Toán Bằng ExCel | Phần 1”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *